Pomáháme Vám zachraňovat životy

Staráme se o zdraví

Jen jeden krok ke všem Vašim potřebám

Technický pokrok ve zdravotnictví postupuje rychleji než v kterémkoli jiném podnikatelském sektoru – vždy s ohledem na lidi. S naší odborností v tomto odvětví, získanou díky více než 25leté zkušenosti, zajišťujeme, že se takový pokrok nezmění ani v budoucnu. Abyste ušetřili čas a náklady, pomůžeme vám znovu se zaměřit na své klíčové schopnosti.

Vaše zdravotnické výrobky vyžadují pečlivé logistické zacházení. Nesmírně důležitou roli zde hraje čas, zatímco hygienické předpisy jsou ve srovnání s jinými průmyslovými odvětvími mnohem přísnější. A co víc, požadavky a nároky dodavatelského řetězce se liší v závislosti na jednotlivých zdravotnických oborech. Z tohoto důvodu jsme odpovídajícím způsobem vyvinuli koncepce přesnosti pro farmaceutickou a nemocniční logistiku i pro logistiku zdravotnické technologie.

Základ úspěšného logistického partnerství s námi spočívá v analýze vaší současné situace. Na základě stávajících provozních postupů zjistíme potenciál pro optimalizaci a racionalizaci v kombinaci s našimi kompatibilními výkonnostními moduly. Příslušný benchmarking se skládá z jednotlivých budoucích tržních požadavků. Cíl vždy zůstává stejný: snížení průběžných nákladů nebo nákladů na příležitosti při současném zvýšení efektivity a podpory. V případě zájmu nás kontaktujte nás za účelem konzultace.

David Peterka
David Peterka
Business Development