POMAGAMY
RATOWAĆ ŻYCIE

Ochrona zdrowia

Wszystkie potrzebne usługi z od jednego dostawcy

Postęp techniczny w opiece zdrowotnej jest szybszy niż w jakimkolwiek innym sektorze biznesu – zawsze stawiając ludzi na pierwszym miejscu. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy branżowej opartej na 25-letnim doświadczeniu gwarantujemy, że się to nie zmieni. Pomagamy ci skupić się na twoich głównych kompetencjach, aby zaoszczędzić czas i koszt.

Twoje wyroby medyczne wymagają precyzyjnych rozwiązań logistycznych. Czas odgrywa tutaj niezwykle istotną rolę, a przestrzeganie wymogów higieny jest tutaj ważniejsze niż innych branżach. Co więcej, potrzeby łańcucha dostaw i popyt różnią się zależnie od poszczególnej gałęzi opieki zdrowotnej. Dlatego też opracowaliśmy precyzyjne koncepcje w dziedzinie logistyki dla branży farmaceutycznej, szpitali i technologii medycznych.

Podstawą naszej pomyślnej współpracy w zakresie logistyki jest analiza twojej obecnej sytuacji. W oparciu o procedury działania, dążymy do optymalizacji i usprawnienia procesów w połączeniu z naszymi kompatybilnymi modułami wydajności. Odpowiedni punkt odniesienia stanowią indywidualne przyszłe wymagania runkowe. Cel zawsze pozostaje taki sam: redukcja bieżących kosztów lub kosztów alternatywnych przy jednoczesnym wzroście wydajności i ciągłym wsparciu. Prosimy o kontakt celem konsultacji.