Chcete-li zobrazit obsah pro svou polohu, vyberte jinou zemi nebo region.

ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

 

Zákon o ochraně oznamovatelů umožňuje podávání oznámení o možném protiprávním jednání (tj. trestné činy, závažnější přestupky, porušení zákona o ochraně oznamovatelů a porušení jiných právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specifických oblastech) a poskytuje oznamovateli, kterým může být např. zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, obchodní partner nebo člen orgánu právnické osoby, ochranu před případnými odvetnými opatřeními (např. rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy, výpověď nebo odstoupení od smlouvy) ze strany povinných subjektů.

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení příslušné osobě zasláním písemného oznámení na speciálně zřízený e-mail CZ-oznameni@fiege.com. Oznámení musí vždy obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje oznamovatele a e-mail, na který budou zasílána povinná vyrozumění pověřené osoby.