POMÁHÁME VÁM S VAŠÍM ROZVOJEM

FIEGE Akademie

Základ pro vaší cestu

Pokud vaší kariéru zahájíte u nás, objevíte kulturu založenou na uznání a orientaci na výkon, která nabízí každému zaměstnanci příležitost osobního rozvoje, takže se můžete cítit komfortně při získávání nových odpovědností v rámci naší společnosti.

Je zapotřebí vaše osobní iniciativa a vaše odholání konat další kroky. Společně s vaším nadřízeným a personálním oddělením budete pracovat na vašem individuálním rozvojovém plánu, který vás posune blíže k vytýčenému cíli.

Pro výběr vhodných aktivit pro váš rozvojový plán máme centrální a zajímavé nástroje osobního rozvoje. Naším cílem je zde posouvat naši společnost prostřednictvím kvalifikovaných vedoucích pracovníků a specialistů a identifikovat a rozívjet jejich vlohy.

Toho dosahujeme speciálními školeními v oblastech vedení, metodiky, rozvojových programů pro rozdílné cílové skupiny, máme zajímavé školící programy a přirozeně celou řadu individuálních rozvojových kroků stanovených ve spolupráci s vedoucími pracovníky (používáme například profilovovou analýzu, zaučování, koučink a podobně).

Dagmar Pixova
Dagmar Pixová
Human Resources

FIEGE Profesionální Program

Zaměření FIEGE Profesionálního Programu: zamyšlení se nad vlastní rolí. Tento program se zaměřuje na zkušené specialisty a a vedoucí pracovníky, kteří si přejí prověřit a rozšířit svůj přístup a metody.

FIEGE mezinárodní tým

Zaměření FIEGE Mezinárodního týmu je rozvoj vedení mezinárodního projektu.Tento program cílí na talenty s mezinárodním zaměřením, kteří si přejí rozvíjet techniky vedení a speciální dovednosti, a je založený na projektu z reálného života.

FIEGE Junior Program

FIEGE Junior Program cílí na přípravu dalšího kroku v rámci vlastního rozvoje. Tento program se zaměřuje na perspektivní mladé kandidáty, kteří se připravují na další krok jejich profesního rozvoje.

News

The latest Rozvoj ve FIEGE news