PRZYŚPIESZAMY
TWÓJ ROZWÓJ

Akademia FIEGE

Akademia FIEGE to fundament Twojej kariery zawodowej

Rozpoczynając swoją zawodową przygodę w naszej firmie okryjesz kulturę, która docenia pracowników, dopinguje do osiągania wyznaczonych celów i daje szansę na osobisty rozwój, co ułatwi Ci przejmowanie nowych obowiązków.

Wymagamy osobistej inicjatywy i determinacji w kroczeniu naprzód. Wraz z Twoim przełożonym i działem kadr wypracujemy dla Ciebie indywidualny plan rozwoju, który przybliży Cię do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Aby wybrać czynności dopasowane do indywidualnego planu rozwoju korzystamy z centralnych narzędzi, które mogą Cię zainteresować. Naszym celem jest rozwój naszej firmy przy wsparciu wykwalifikowanych menadżerów i specjalistów, oraz odkrywanie talentów naszych pracowników.

Realizujemy ten cel korzystając ze specjalistycznych szkoleń przywództwa i metod działania, wdrażamy programy rozwoju dla różnych grup docelowych, oferujemy interesujące możliwości poszerzania wiedzy oraz wiele indywidulanych metod sprawdzonych przez naszych pracowników (np. analiza profilowa, mentoring, coaching, itd.).