Gwarantujemy jakość,
bezpieczeństwo i rozwiązania
przyjazne dla środowiska

Dopasowujemy się do Państwa potrzeb

Oferujemy usługi najwyższej jakości

Dział jakości skupia się na bezpieczeństwie pracy, ochronie przeciwpożarowej oraz materiałach niebezpiecznych oraz na systemach zarządzania jakością.  Wszystkie te zagadnienia są uwzględnione łącznie w naszej wewnętrznej sieci systemu zarządzania, który skutecznie stosujemy. Zespół ds. jakości dba o wdrożenie tych systemów i zapewnia pełne wdrożenie wszystkich procedurę w danym oddziale lub lokalizacji. Działa on również jako wewnętrzne centrum konsultacyjne oferujące specjalistyczne porady w kwestiach utrzymania i rozwoju systemów zarządzania.